1616464609320264.jpg

热熔线

涤纶/尼龙


1.    热熔线由切片涤纶和尼龙而制,经过特殊抽丝和加捻程序。

2.    在干热的条件下,热熔线的熔点是115度,在湿热的条件下,热熔线的熔点是105度。

3.    尼龙材质的热熔线熔点比涤纶的要低,在干热条件下,熔点为80度,在湿热条件下,熔点为105度。因此,尼龙材质的

       热熔线也称为低温热熔线。

4.    高速融化下的两种热熔线可以全部溶解,当热散去后,热熔丝凝结时间短,具有极强的粘合力。

5.    尼龙材质的热熔线最好搭配尼龙材质的面料,涤纶材质的热熔线最好搭配涤纶材质的面料。1558572677477908_副本.png


timg_副本.jpg                   图片关键词


1_副本.png